استخدام 4 نفر نیروی تمام وقت خانم در فروشگاه مرغ و ماهی