رفع مشکل امنیتی کدهای USSD از طریق قرارگیری اپلت روی سیم کارت در دست بررسی است