5 کشته و 11 مجروح بر اثر انفجار در شرکت کشتی سازی هندی