پایش اطلاعات گوشی های کارکرده در طرح رجیستری/ گوشی های خاموش شناسایی می شود