رای دیوان عدالت اداری برای کاهش تعرفه واردات خودرو توسط وزارت صنعت رد شد!