فرماندار اصفهان: پرداخت دیون آموزش و پرورش نیازمند پیگیری جدی مسئولان است