حرفی از اعتراض در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نبود