وقتی ترکیب طرح فرش ایرانی و نقاشی، ایتالیایی‌ها را مجذوب می‌کند