استقرار 158 دستگاه ماشین آلات در کرج برای خدمات دهی در زمان بارش