پرداخت افزون بر 40 میلیارد ریال تسهیلات اقتصاد مقاومتی در مهریز