تساوی استقلال و الریان در گام اول/تاباتا همه کاره زمین شد!