ترامپ: 7 میلیارد دلار در خاورمیانه دور ریختیم اما پول نداریم پل‌های خودمان را تعمیر کنیم

دیگران چه می خوانند