گرد و غبار در آسمان آباده/ کاهش دید افقی به 4 کیلومتر