اردوغان در تماس تلفنی با شاه عربستان بر ضرورت حل سیاسی بحران سوریه تاکید کرد