پهپاد آمریکایی یک تانک روسی را در سوریه هدف قرار داد