زمین لرزه ای به قدرت 4 ریشتر هجدک را لرزاند

دیگران چه می خوانند