رسانه ژاپنی:مرگ برادر ناتنی رهبر کره شمالی بر سر جانشینی بوده است

دیگران چه می خوانند