بارش برف سنگین در محور هراز/تردد بدون زنجیر چرخ ممکن نیست+عکس