مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا: مخالفان بشار اسد دیگر نمی توانند او را سرنگون کنند