حاتمی کیا دیپلمات نبود تا با نیش و کنایه از رشیدپور تشکر کند + عکس