جلیلی: چرا کسی اقدام امام جمعه سرپل ذهاب را ندید؟ + عکس