ساخت نانوفیلم‌های منعطف با توانایی ذخیره سازی اطلاعات