واکنش یک صنف سینمایی به اظهارات کارگردان «ابوقریب»