سقوط مرگبار دختر دانش آموز از پشت بام مدرسه+تصاویر