منیزیم، خطر ابتلا به کدام بیماری ها را دفع می کند؟