رای‌ گیری برای انتخاب بهترین بازی ایرانی از نگاه مردم آغاز شد