تلگرام X از فروشگاه مجازی گوگل خارج شد

دیگران چه می خوانند