آیا آنفولانزای جدید پرندگان قابل انتقال به انسان است؟