آخرین روزهای ضبط «رنج پنهان» همزمان با پخش سریال + تصاویر