تعیین ۱۰ حوزه امتحانی برای برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت در خراسان شمالی