دین چیزی غیر از محبت نیست/ تقدیر از دست‌اندرکاران سوگواره «مهر محرم»