مردم شیفتگی خود به دین را در ۲۲بهمن نشان دادند/ «فاطمیه» نباید فقط به اشک و گریه بگذرد/ منطق حضرت زهرا(س) زنده شود