حفظ انقلاب تنها به شعار دادن نیست/ مسئولان قدرشناسی خود را ثابت کنند