تصاویر/ نشست خبری معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه