توضیحات 10 بندی درباره پلاسکو/عدم همکاری مانع اجرای به موقع ساخت پلاسکوی جدید می‌شود