شهرداری تبریز قهرمان لیگ برتر شیرجه باشگاه های کشور شد