دوازدهمین جلسه بررسی بودجه در مجلس پایان یافت/ شنبه؛ نشست آینده