جزئیات دیدار ولایتی با رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا