نوکیا 8 اولین گوشی غیر گوگلی مجهز به اندروید اوریو 8.1 لقب گرفت