موردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به تازگی در تهران مشاهده نشده است