حضور رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال در جمع ملی پوشان فوتسال