نخستین دوره مسابقات انتخابی تیم ملی هفت سنگ بانوان کشور در آبادان آغاز شد