حاشیه نگاری خبرنگار ایرنا از سفر هیات کره جنوبی به شیراز