برنامه بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و قیمت دلار اعلام شد