نظارت ناکافی بر تولید چالش مهم کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد است