اجلاس ادواری شورای نمایندگان عضو اکو در کیش برگزار شد