مدیر عامل بیمه سلامت کشور:۶ میلیون نفر فاقد بیمه هستند