وزیر ایالت خیبر پختونخواه در دیره اسماعیل‌ خان پاکستان حضور یافت