زمین لرزه با قدرت 4 و 4 دهم ریشتر قصرشیرین را لرزاند