تعداد پزشکان و پرستاران در هواپیمای حادثه‌دیده تهران - یاسوج